Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

DOKUMENTER  

Generalforsamling 2020 i Foreningen af Timeshareejere på Hotel Jeckels.

Til alle timeshareejere på Jeckels.

Bestyrelsen vurderer, at årets generalforsamling i Århus først vil kunne afholdes i september.

En konkret dato sættes, når dette bliver muligt i respekt af regeringens udmeldinger.

Indkaldelsen vil da ske med de gældende 3 ugers frist.

Allerede afgivne fuldmagter til den oprindelige generalforsamling vil da gælde til de punkter, som denne indeholdt.

På bestyrelsens vegne

Torben Bo Hansen, formand.

SPØRGESKEMA:

Timeshare spørgeskema ONLINE

Flexshare spørgeskema ONLINE (inden 1. maj)

Timeshare 2020.pdf

Flexshare 2020_2021.pdf

​​

FLEXSHARE OVERSIGT:

Flexoversigt

NYHEDSBREV:

Nyhedsbrev vinter 2020


BESTYRELSESMØDER:

Referat af bestyrelsesmøde 11. sep 2019

Referat af bestyrelsesmøde 19. feb. 2020

GENERALFORSAMLING 27. marts 2020:

​​

Indkaldelse til generalforsamling 27. marts 2020 - AFLYST

Tilmelding og fuldmagt til generalforsamling 27. marts 2020

Onlinetilmelding til generalforsamling 27. marts 2020

Kandidater til bestyrelsen til generalforsamling 27. marts 2020

Samlet præsentation af alle kandidater til bestyrelsen - generalforsamling 27. marts 2020

INFO:

Sidste frist for forslag der ønskes behandlet på den ordinære

generalforsamling 2020 er 1. Februar 2020

ifølge vedtægterne Generalforsamling § 8.

Referat af Jeckels generalforsamling afholdt den 5. april 2019

VEDTÆGTER:

Almindelige bestemmelser.pdf

Fundats, vedtægter og administrationsaftale .pdf

27-07-2018

Flot video fra Frederikshavn Kommune​

​Om skønne Skagen

18-07-2018

Ny hjemmeside

​Jeckels Gl. Skagen har fået ny hjemmeside.

​Kontakt

Kontoret er åben:​

​Hverdag

9.30 - 12.00

Lørdag

9.00 - 12.00 &
​16.00 - 18.00